17.4 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Ελέγξτε το Λεξιλόγιό σας

Μετά θα διαβάσετε άλλο ένα τμήμα του κεφαλαίου Να Είσαι Επιδέξιος. Πριν το κάνετε αυτό, ελέγξτε την κατανόηση της παρακάτω λέξης: