18.4 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΜ

Δίδαγμα 18, Να Σέβεσαι τις Θρησκευτικές Πεποιθήσεις των Άλλων