6.4 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΜ

Δίδαγμα 6, Δίνε το Καλό Παράδειγμα