1.4 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΜ

Δίδαγμα 1: Φρόντιζε τον Εαυτό σου