15.4 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΜ

Δίδαγμα 15, Εκπλήρωνε τις Υποχρεώσεις Σου