10.4 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΜ

Δίδαγμα 10: Στήριξε µια Κυβέρνηση που Προορίζεται και Λειτουργεί για Όλο τον Λαό