Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ

Η αποστολή του να βοηθήσουµε στην αναζωογόνηση ενός ολόκληρου πολιτισµού, απαιτεί έναν παγκόσµιο οργανισµό µε σκοπό να τοποθετήσει το Δρόµο προς την Ευτυχία στα χέρια κάθε ανθρώπου πάνω στη Γη. Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης συγκροτήθηκε το Ίδρυµα του Δρόµου προς την Ευτυχία.

Λειτουργώντας ως κέντρο προµήθειας για να βοηθήσει το κοινό µε προγράµµατα διανοµής, σχεδιασµένα να φέρουν αλλαγή σε επιχειρήσεις, κοινότητες και ολόκληρες περιοχές, το Ίδρυµα υποστηρίζεται από ένα συνεχώς αναπτυσσόµενο παγκόσµιο δίκτυο γραφείων του Δρόµου προς την Ευτυχία, που προωθούν την κυκλοφορία του βιβλίου σε κάθε τοµέα της κοινωνίας. Ως αποτέλεσµα, άνθρωποι απ’ όλο τον κόσµο –από πολιτειακούς αρχηγούς, δηµάρχους και Διευθύνοντες Συµβούλους επιχειρήσεων του περιοδικού Fortune 500, µέχρι γιατρούς, δικηγόρους, τοπικούς επιχειρηµατίες και κοινοτικούς ηγέτες– χρησιµοποιούν τώρα το Δρόµο προς την Ευτυχία για να αντιστρέψουν την ηθική παρακµή.

Μέχρι τώρα, περισσότερα από 100 εκατοµµύρια αντίτυπα του Δρόµου προς την Ευτυχία έχουν διανεµηθεί σε 97 γλώσσες και σε περισσότερες από 170 χώρες.

Μπορείτε να βοηθήσετε αυτό το κίνημα να αυξήσει την επιβίωση του σύγχρονου πολιτισμού μας, κάνοντας κλικ εδώ.