6. ΔΙΝΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. 1

1

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που επηρεάζει κανείς.2 Η επιρροή3 μπορεί να είναι καλή ή μπορεί να είναι κακή.

Αν ζει κανείς ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, δίνει το καλό παράδειγμα.

Οι άλλοι γύρω του δεν μπορούν παρά να επηρεαστούν απ’ αυτό, ό,τι κι αν λένε.

Όποιοι προσπαθούν να σε αποθαρρύνουν προσπαθούν να το κάνουν επειδή στην πραγματικότητα θέλουν το κακό σου ή επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους σκοπούς. Κατά βάθος σε σέβονται.

Οι δικές σου πιθανότητες επιβίωσης θα καλυτερέψουν μακροπρόθεσμα, μια και οι άλλοι, χάρη σε αυτήν την επιρροή, θα γίνουν λιγότερο απειλητικοί. Υπάρχουν κι άλλα οφέλη.

Μην υποτιμάς την επίδραση που μπορείς να έχεις πάνω σε άλλους αναφέροντας και μόνο αυτά τα πράγματα και δίνοντας το καλό παράδειγμα εσύ ο ίδιος.

Ο δρόμος προς την ευτυχία απαιτεί να δίνει
κανείς το καλό παράδειγμα
στους άλλους.

  1. 1. παράδειγμα: κάποιος ή κάτι άξιο μίμησης ή αντιγραφής· ένα πρότυπο, ένα μοντέλο.
  2. 2. επηρεάζω: προκαλώ κάποιο αποτέλεσμα πάνω σε κάτι.
  3. 3. επιρροή: το αποτέλεσμα μιας ενέργειας.