ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ζούμε σε έναν κόσμο αυξανόμενης ανηθικότητας και εγκληματικότητας. Όλοι όσοι πρέπει να βασίζονται στην καλή θέληση και την εντιµότητα των άλλων −ιδιαίτερα η αστυνοµία, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι έµποροι ή οι τράπεζες− έχουν βιώσει τις επιζήµιες συνέπειες της πτώσης των ηθικών αξιών.

Ο Δρόμος Προς την Ευτυχία γράφτηκε για να καλύψει αυτό το ηθικό κενό της κοινωνίας. Με τα ακόλουθα προγράμματα, προσαρμοσμένα πακέτα και βήματα, ο καθένας μπορεί να καθοδηγήσει τους άλλους σε μια καλύτερης ποιότητας ζωή και ευτυχία.

ΓΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ: Το Βοηθητικό πακέτο για την Αποκατάσταση του αυτοσεβασμού - Αυτό το πακέτο θα δώσει στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και συμβούλους τα αποτελεσματικά εργαλεία που χρειάζονται για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της ειλικρίνειας στους πληθυσμούς που εξυπηρετούν.

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ: Το Βοηθητικό πακέτο για Εκπαιδευτικούς Αυτό το πακέτο παρέχει ισχυρά και αποτελεσµατικά εργαλεία για τη διδασκαλία των αρχών κοινής λογικής του Δρόµου προς την Ευτυχία.

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Το πρόγραμμα για εργαζομένους παρέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση τα εργαλεία που χρειάζεται για να βελτιώσει το ηθικό, τη στάση των εργαζομένων, καθώς και την παραγωγικότητά τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στους αστυνομικούς να χρησιμοποιούν το Δρόμο Προς την Ευτυχία και να περιορίζουν την εξάπλωση της εγκληματικότητας και της βίας στις κοινότητές τους.

ΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΝΕΣ ΚΡΙΣΗΣ: Τα βήματα αυτά βοηθούν τα άτομα να εξαπλώσουν ηρεμία σε περιοχές που μαστίζονται από την αναταραχή και τον πόλεμο.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ: Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει στα κράτη έναν κώδικα ηθών που κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, πίστης ή θρησκείας θα μπορεί να ακολουθήσει, και ως εκ τούτου θα προωθήσει την ειρήνη σε ολόκληρα έθνη.

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Τα βήματα αυτά θα τους βοηθήσουν να κάνουν τη διαφορά στη νεολαία και στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στις γειτονιές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ: Τα βήματα αυτά χρησιμοποιούνται για την βοήθεια των γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους και τη διδασκαλία αξιών κοινής λογικής σε αυτά.

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ: Αυτά τα απλά βήματα θα παρέχουν στους εφήβους ένα πρακτικό εργαλείο που θα τους βοηθήσει να βοηθήσουν τους φίλους τους και να παίρνουν σωστές ηθικές αποφάσεις από μόνοι τους.