ΔΩΡΕΕΣ

Καθώς ένα βιβλίο θα πάει μακριά μόνο στο βαθμό που μεταβιβάζεται, ομάδες εθελοντών σχεδιάζουν με στρατηγική το πώς να διανείμουν τα βιβλιαράκια Ο Δρόμος προς την Ευτυχία σε ακόμη περισσότερες περιοχές.

Οι δωρεές σας χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή εκστρατειών σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι εκστρατείες αυτές περιλαμβάνουν σχολικά προγράμματα, διαγωνισμούς, ευρείας κλίμακας προβολή των ανακοινώσεων κοινής ωφέλειας και προμήθεια των βιβλίων, ταινιών και υλικών σε περιόδους κρίσης και βίας.

Είναι η υποστήριξή σας που μας επιτρέπει να βοηθήσουμε εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο με τα μηνύματα κοινής λογικής που αναφέρονται στο Δρόμο προς την Ευτυχία και ως εκ τούτου να τους βοηθήσουμε να έχουν πιο ευτυχισμένες ζωές και να δημιουργήσουν καλύτερες κοινωνίες. Οι δωρεές είναι ζωτικής σημασίας για την ικανότητά μας να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Όλοι οι δωρητές του Δρόμου προς την Ευτυχία θα λαμβάνετε τακτική ενημέρωση μέσω e-mail και τριμηνιαία αποστολή του ενημερωτικού δελτίου του Δρόμου προς την Ευτυχία, κρατώντας σας ενημερωμένους για το πως η συμβολή σας βοηθάει για να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο στις περιοχές της αναταραχής.

Βοηθήστε στη δημιουργία ενός κόσμου ειλικρίνειας, αξιοπρέπειας και εμπιστοσύνης.

Υποστηρίξτε το Ίδρυμα Ο Δρόμος προς την Ευτυχία

Για να κάνετε μια δωρεά, καλέστε στο 1-800-255-7906.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ.