ΕΥΤΥΧΙΑ 1

1

Η αληθινή χαρά και η ευτυχία είναι πολύτιµες.

Αν δεν επιβιώνει κανείς, ούτε χαρά ούτε ευτυχία µπορεί να αποκτήσει.

Είναι δύσκολο να προσπαθείς να επιβιώσεις σε μια χαώδη,2 ανέντιμη και γενικά ανήθικη3 κοινωνία.

Κάθε άτοµο ή οµάδα επιδιώκει ν’ αποκτήσει από τη ζωή όση ευχαρίστηση κι απαλλαγή από τον πόνο µπορεί.

Η δική σου επιβίωση µπορεί ν' απειληθεί από τις κακές πράξεις των άλλων γύρω σου.

Η δική σου ευτυχία µπορεί να µετατραπεί σε τραγωδία και λύπη από την ανεντιµότητα και την κακή διαγωγή των άλλων.

Είµαι σίγουρος πως µπορείς να φέρεις στο νου σου στιγµές που πράγµατι συνέβη αυτό. Τέτοιες αδικίες µειώνουν την επιβίωση ενός ατόµου και πλήττουν την ευτυχία του.

Έχεις σημασία για τους άλλους ανθρώπους. Σε ακούνε. Μπορείς να επηρεάσεις άλλους.

Η ευτυχία ή η δυστυχία άλλων ανθρώπων που θα μπορούσες να κατονομάσεις είναι σημαντική για σένα.

Χωρίς ιδιαίτερο κόπο, χρησιµοποιώντας αυτό το βιβλίο, µπορείς να τους βοηθήσεις να επιβιώνουν και να ζουν πιο ευτυχισµένα.

Αν και κανένας δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι κάποιος άλλος µπορεί να γίνει ευτυχισµένος, οι πιθανότητές του για επιβίωση κι ευτυχία µπορούν ν’ αυξηθούν. Και, µαζί µε τις δικές του, θα αυξηθούν και οι δικές σου.

Είναι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων σου
να δείξεις το δρόµο προς µια λιγότερο επικίνδυνη
και περισσότερο ευτυχισµένη ζωή.

  1. 1. ευτυχία: η κατάσταση ευημερίας, ικανοποίησης, ευχαρίστησης· χαρούμενη, εύθυμη ζωή, χωρίς σκοτούρες· η αντίδραση κάποιου όταν του συμβαίνουν ευχάριστα πράγματα.
  2. 2. χαώδες: κάτι που έχει το χαρακτήρα ή τη φύση ολοκληρωτικής αταξίας ή σύγχυσης.
  3. 3. ανήθικος: αυτός που δεν είναι ηθικός· που δεν ακολουθεί καλούς τρόπους συμπεριφοράς· που δεν πράττει σωστά· που του λείπει κάθε έννοια σωστής διαγωγής.