Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Το Ίδρυμα του Δρόμου προς την Ευτυχία Διεθνώς δημιουργήθηκε με σκοπό να αναστρέψει την ηθική παρακμή στην κοινωνία αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της έκδοσης και της ευρείας διανομής του Δρόμου προς την Ευτυχία, ενός οδηγού κοινής λογικής για καλύτερη ζωή.

Αυτή η αποστολή πραγματοποιείται σε ένα επίπεδο βάσης, παγκοσμίως, από τα άτομα που μοιράζονται το βιβλίο Ο Δρόμος προς την Ευτυχία με άλλους και φέρνει ως αποτέλεσμα την αύξηση στην ανοχή και την κατανόηση μεταξύ των οικογενειών, τους φίλους, τις ομάδες, τις κοινότητες, τα έθνη και την Ανθρωπότητα, φτιάχνοντας έναν ασφαλέστερο, λιγότερο βίαιο κόσμο.