ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΑΤΕ

ΟΚΙΝΑΟΥΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ

Ο Δρόμος προς την Ευτυχία ακολουθεί τις αρχές του καράτε στη γενέτειρα του γνωστικού αυτού αντικειμένου – τη νήσο Οκινάουα.

Ο Δρόμος προς την Ευτυχία διανέμεται στο πρωτάθλημα «Okinawa Super Karate-do World Grand Prix».

Το καράτε δεν είναι απλώς μια μορφή πολεμικής τέχνης, αλλά και ένας τρόπος ζωής. Ένα βασικό σημείο των αρχών του καράτε είναι το μπούντο, το οποίο, όπως το περιγράφει μια ιστοσελίδα: «Για εκείνους που ασκούν το καράτε, είναι μια μορφή πολεμικής τέχνης, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αποτελεί μια μορφή ανθρώπινης ανάπτυξης μέσω της οποίας μπορούμε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, να γίνουμε πιο πολύτιμοι για την κοινότητά μας, καθώς και για όλους όσους επηρεάζουμε στην καθημερινή μας ζωή».

Η νήσος Οκινάουα στην Ιαπωνία είναι η γενέτειρα του καράτε, και το γνωστικό αντικείμενο δε θεωρείται απλώς μια τεχνογνωσία του σώματος, αλλά και μια τεχνογνωσία του πνεύματος από τις απαρχές του. Ωστόσο, η Οκινάουα αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα φτώχειας και ναρκωτικών, με ένα ποσοστό ανεργίας σχεδόν διπλάσιο από αυτό της ηπειρωτικής Ιαπωνίας και την επακόλουθη χρήση ναρκωτικών που συχνά είναι το αποτέλεσμα της φτώχειας.

Έτσι, όταν το πρωτάθλημα «Okinawa Super Karate-do World Grand Prix» για το 2019 είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Οκινάουα της Ιαπωνίας, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Koshiki Karatedo είχε έναν ακόμη λόγο να θέλει τα 21 διδάγματα του Δρόμου προς την Ευτυχία για να ενισχύσει το πρωτάθλημα και το νησί.

Η ομάδα του Δρόμου προς την Ευτυχία της Ιαπωνίας παρείχε βιβλιαράκια σε παίκτες και στους σενσέι (δασκάλους πολεμικών τεχνών) από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν. Βιβλιαράκια δόθηκαν επίσης σε γονείς και το ευρύ κοινό που παρακολουθούσαν, καθώς και στην κοινότητα της Οκινάουα, με σκοπό να βοηθήσουν τους ανθρώπους στην αναζήτησή τους για το αληθινό μπούντο του καράτε.